สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการพรีเมียมคอร์สหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และภาคอุตสาหการรม

  หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ได้จัดอบรมโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการพรีเมียมคอร์สหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และภาคอุตสาหการรม โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร Premium course (หลักสูตร Higher education Sandbox) ตั้งแต่วันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง