สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นประธานในการต้อนรับคณะดูงานจาก The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Sustainable Training and Education Program (STEP III) โดยเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิชาการและวิจัย ทั้งนี้ ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ บรรยายในหัวข้อความร่วมมือในอุตสาหกรรม และการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของภาพอุตสาหกรรมในยุค Industry.4.0 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก