สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

คู่มือการใช้ระบบกิจกรรมนักศึกษา

คู่มือนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมแบบเป็นระบบออนไลน์

ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามกำหนดเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยดังนี้


เกณฑ์การผ่านกิจกรรมของนักศึกษา


***ม.6 ปวช ภาคปกติ (4ปี)***

กิจกรรมบังคับ 2 กิจกรรม

กิจกรรมบังคับเลือก 5 กิจกรรม

กิจกรรมเลือกเข้าร่วม 5 กิจกรรม


***ปวส.เทียบโอน(ภาคสมทบ/ปกติ)***

กิจกรรมบังคับ 2 กิจกรรม

กิจกรรมบังคับเลือก 2 กิจกรรม

กิจกรรมเลือกเข้าร่วม 2 กิจกรรม


ดูขั้นตอนการใช้ระบบ >>คลิ๊ก>> 

https://sei.rmutto.ac.th/resource/doc/60_%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf