สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การประชุมระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวตากสินระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 2565 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายกมล ชุ่มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและวิชาการ และคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวตากสินระยอง จ.ระยอง เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการและวิจัย ด้านการพัฒเทคโนโลยีและนวัตกรรม การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน เพื่อให้เป็นที่ต้องการของภาพอุตสาหกรรม
โดยมี ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม และคณาจารย์ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และนำเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC)และห้องปฏิบัติการอาคารวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ