สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุน ทุนกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ 2565

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุน
ทุนกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ 2565
นายธนภัทร ทากุ
นักศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์