สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ประกาศ!!!!! "สวมใส่รองเท้า Safety" จาก หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

เผยแพร่โดย Sitthapanee Chaisarn 18 สิงหาคม เวลา 12:47 น. 
ประกาศ!!!!!
หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
กำหนดให้อาจารย์และนักศึกษาทุกคน
"สวมใส่รองเท้า Safety"
ทุกครั้งเมื่อมีการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติด้านวิศวกรรม
(ยกเว้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
เพื่อความปลอดภัย และให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งานห้องปฏิบัติการของหลักสูตรฯ
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : หากไม่สวมใส่รองเท้า Safety งดให้เข้าเรียนวิชาปฏฺิบัติการ