สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด ครั้งที่ 4 The 4th SMART AUTOMATION 4.0 รอบคัดเลือก

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2565 นายชวลิต ปัญญาอิสระ พร้อมด้วยนายกรินทร์ โกสิยานุรักษ์ และนายวัชระ มงคลสถิตย์ คณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม นำนักศึกษาประจำสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นายนคร ศิริสวัสดิ์ และนายมินท์ธาดา ขันอินทร์ ร่วมการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด ครั้งที่ 4 The 4th SMART AUTOMATION 4.0 รอบคัดเลือก เพื่อส่งเสริมสร้างความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรม 4.0 ในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25-27 กค 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม