สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การประชุมติดตามความก้าวหน้าตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ หลักสูตร Refinery Mechatronics ณ วิทยาสัยเทคโนโลยีวิควกรรมแหลมฉบัง

   เมื่อวันที่จันทร์ 1 ส.ค. 2565 ผศ.คมกกฤช  กิตติพร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

    ในการนี้ ได้รับการต้อนรับจาก ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง และคณาจารย์ โดยได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ หลักสูตร Refinery Mechatronics ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เพิ่มศักภาพให้กับนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

     ทั้งนี้ได้มีการบรรยาพิเศษ เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อ และทุนการศึกษา โดย อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียนสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ณ ห้องประชุม 313 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง