สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 Thailand research EXP2022 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565

     วันจันทร์ที่ 1 ส.ค.2565 อาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ และอาจารย์สมมาตร พรหมพุฒ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรม

      นำผลงานวิจัยเรื่อง รถบังคับขนส่งเวชภัณฑ์ และ หุ่นยนต์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เข้าร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 Thailand Research Expo 2022 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2565

      โดยอาจารย์สมมาตร พรหมพุฒ ได้รับเกียรติขึ้นพูดบรรยายหัวข้อ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคม  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการไฟฟ้านครหลวง

       กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–5 ส.ค. 65  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์  เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ