สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

นิทรรศการในงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565

       วันพุธที่ 20 ก.ค. 65  นายเชาลิต ปัญญาอิสระ พร้อมด้วย นายสมมาตร พรหมพุฒ ได้เดินทางไป เข้าร่วมงานและนำผลงานจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565 โดยผลงานที่ได้วิจัยที่ทาง วช.มีการพิจารณา มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ที่ได้มีการจัดแสดง  “หุ่นยนต์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ” จัดทำโดย นายเชาลิต ปัญญาอิสระ และ นายสมมาตร พรหมพุฒ

        ทั้งนี้ังานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565 จัดขึ้น ณ ห้อง Lotus Suite 1–4 ชั้นที่22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯLotus Suite 1–4 ชั้นที่22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ