สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดโครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการนอกสถานที่ ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนได้ศึกษาความรู้นอกห้องเรียน 

เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ Robotics ที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ และประสบการณ์ชีวิตของนักเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00-15:00 น. ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก