สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับสถาบันไทย-เยอรมัน และบริษัทโตโยต้า ออโต้ บอดี้ ประเทศไทย จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับสถาบันไทย-เยอรมัน และบริษัทโตโยต้า ออโต้ บอดี้ ประเทศไทย จำกัด ในการดำเนินโครงการ “การพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ 12 กลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี ยานยนต์ การผลิต และการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโตโยต้า ตลอดจนร่วมศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนา หลักสูตรองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นอื่นๆแก่บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้ตรงกับความ ต้องการของ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เมื่อวันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ. ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารพนาเวศ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา