สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ปริญญาโทเปิดรับสมัคร1สาขา วศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัคร !!! นักศึกษาปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน ประจำปี 2565
ายละเอียดการรับสมัคร
1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://academic.rmutto.ac.th
รอบที่ 1 (1 ส.ค. 65 - 14 ก.ย. 2565)
รอบที่ 2 (16 ก.ย. 65 - 10 ต.ค. 65)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รอบที่ 1 (19 ก.ย. 65) รอบที่ 2 (14 ต.ค. 65)
3. สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)
รอบที่ 1 (21-25 ก.ย. 65) รอบที่ 2 (14-16 ต.ค. 65)
4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก https://academic.rmutto.ac.th
ประกาศผล เวลา 16.00 เป็นต้นไป
รอบที่ 1 (29 ก.ย. 65) รอบที่2 25 ต.ค. 65
5. ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
รอบที่ 1 (29 ก.ย. - 6 ต.ค. 65) รอบที่ 2 (25 - 31 ต.ค. 65)
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประกาศผล เวลา 16.00 เป็นต้นไป
รอบที่ 1 (12 ต.ค. 65) รอบที่ 2 (3 พ.ย. 65)
7. รายงานตัวและปฐมนิเทศ (รอประกาศ)
8. ลงทะเบียนเรียน ( 8 - 11 พ.ย. 65)
9. เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (14 พ.ย. 65)
ติดต่อสอบถาม
ดร. กมลวรรณ จิตจักร
092-3325566
สามารถแสกนQR CODE สมัครผ่านระบบOnline ได้ในใบประชาสัมพันธ์