สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

กิจกรรมประเพณีแห่พญายมตำบลบางพระ ประจำปี พ.ศ. 2567

       วันพฤหัสบดี ที่ 17 เมษายน 2567 ดร.ชนิดา บุตพา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่พญายมตำบลบางพระ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ลานกิจกรรมสวนสาธารณะ ชายทะเลบางพระ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีมีมายาวนาน ประเพณีแห่พญายมเป็นประเพณียังคงปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน ด้วยความสามัคคีและด้วยแรงศรัทธาของทุกคนในตำบลบางพระ โดยมีความเชื่อว่าองค์พญายมปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และอัญเชิญหุ่นองค์พญายมลอยลงสู่ทะเล ซึ่งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงจะมลายหายไปในทะเลด้วยเช่นกัน