สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

กิจกรรมสรงน้ำพระ วันสงกรานต์ ประจำปี 2567

       วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกันสรงน้ำพระ ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีมีมายาวนาน และเชื่อว่าเป็นการชำระพระวรกายของพระพุทธเจ้า ให้ปราศจากมลทินเพื่อให้เกิดมุทิตาจิต เบิกบานใจ สุขใจ และเกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ปฏิบัติและทุกคนในบ้าน รวมถึงยังเป็นการแสดงถึงความเคารพและเลื่อมใสต่อพระรัตนตรัยทั้ง 3 อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์