สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ประชาสัมพันธ์ การอบรม Online Training by RMUTTO Library ประจำปี 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ Online Training by RMUTTO 

Library ประจำปี 2567 เพื่อถ่ายทอดความรู้และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางด้านสารสนเทศให้แก่ผู้ที่สนใจ ทุกท่านที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์หลังการอบรมเสร็จสิ้น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LineOfficial : @RMUTTO