สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเต็มใจ ปี๒

ด้วย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และมูลนิธิดั่งพ่อสอน จัดโครงการประกวดกิจกรรม รณรงค์บริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะปลูกฝังจิตสาธารณะในด้านการให้และ การเสียสละให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยการลงมือทำกิจกรรมรณรงค์ให้คนร่วมบริจาคโลหิตด้วยตัวเอง โดยมีคณะ ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ และ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจจิตอาสา(Mentor) จากโครงการพัฒน์(Plus) ซึ่งจะให้ความรู้ด้านการตลาด กระบวนการจัดการ และการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน นอกจากจะได้รับ ประสบการณ์การทำงานจริงร่วมกับแบรนด์ต่างๆ ยังช่วยเติมโลหิตในคลังของสภากาชาดไทยให้มีปริมาณสม่ำเสมอ พร้อมให้บริการกับผู้ป่วยที่รอคอยการช่วยเหลือ นั้น ในการนี้กองพัฒนานักศึกษา จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเต็มใจ ปี๒ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ (รายละเอียด และโครงการตามเอกสารดังแนบ)