สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ บริษัท เฮอร์เลส-สุขสำราญ ยูโรบอทส์เอเชีย จำกัด

วันพฤหัสดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับ นายนรินทร์ นวกิจบำรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮอร์เลส-สุขสำราญ ยูโรบอทส์เอเชีย จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ในงานวิจัย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


Ceme online adalah permainan peluang yang dimainkan di internet. Ini menggunakan kombinasi kartu, dadu, dan materi yang dihasilkan komputer lainnya untuk menciptakan pengalaman bermain yang menarik. Pemain bersaing satu sama lain di Ceme dengan menantang lawan mereka dengan taruhan dan tawaran yang telah ditentukan sebelumnya, mirip dengan yang ditemukan di poker atau blackjack. Tujuannya adalah untuk mengecoh, mengalahkan, dan meringankan semua lawan Anda dengan buku saku atau chip terbanyak. Dengan banyak hadiah untuk para pemain terbaik, Ceme online adalah tantangan yang menyenangkan bagi pemula dan pemain berpengalaman.