สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เข้าร่วมการหารือร่วมรับนักศึกษา เข้าร่วมสหกิจศึกษา กับ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด

       วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิน สืบค้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม อาจารย์สำนักวิชาฯ ให้การต้อนรับดร.สุ่น แก้วชาญศิลป์ กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหารบริษัท ฟาบริเนท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์และอุปกรณ์เครื่องรับส่งสัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสารด้วยสายใยแก้วนำแสง โดยหารือร่วมกันและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เข้าร่วมสหกิจศึกษาและการต่อยอดให้นักศึกษาสามารถบรรจุพนักงานประจำของบริษัทได้และพาเชี่ยมชมศูนย์ ENMEC