สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่ง โครงการ S.E.I. Freshy Night 2023 วันที่12 ก.ย. 66

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่ง
Miss. S.E.I. Freshy Night 2023
นางสาววรรณภา เเซ่ชื้อ (กลางวัน)
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
Mr. S.E.I. Freshy Night 2023 & Popular Vote S.E.I. Freshy Night 2023
นายสรยุทธ เเตงไทย (พีท)
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์