สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2556

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2556
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย โดยมีโรงเรียนมารีวิทย์ในเครือภาคตะวันออก ทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนมารีวิทย์ระยอง โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ และโรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งนักเรียนพร้อมทั้งผู้ปกครอง ณ โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา