สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

วันที่ 13 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษา สำหรับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โดยมีนักเรียน สาขาช่างกลโรงงาน สาขาโลจิสติกส์ 
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ