สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ S.E.I. Freshy Night ประจำปี 2566 รวมส่งกำลังใจให้ผู้เข้าประกวด วันอังคาร ที่ 12 ก.ย. 66 ณ ห้องประชุมตะวันฉาย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ S.E.I. Freshy Night ประจำปี 2566
รวมส่งกำลังใจให้ผู้เข้าประกวด วันอังคาร ที่ 12 ก.ย. 66
ลงเริ่มทะเบียนเวลา 16.00 เป็นต้นไป
ห้องประชุมตะวันฉาย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก