สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา "กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ สัปดาห์ห้องสมุด" ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

วันที่ 7 กันยายน 2566 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา "กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ สัปดาห์ห้องสมุด" กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา