สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ได้นำนักศึกษา จำนวน 72 คน เข้าร่วมชมงาน MiRA and Subcon EEC 2023

วันที่ 7 กันยายน 2566
หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้นำนักศึกษา จำนวน 72 คน
เข้าร่วมชมงาน MiRA and Subcon EEC 2023
งานแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ด้านการบำรุงรักษา ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
และอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดแสดงในวันที่ 6-8 กันยายน 2566
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา