สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

บริษัท โอนิ อินเตอร์เทรด จำกัด มอบอุปกรณ์แมชชีนทูล ของ KORLOY จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 คุณนาราภัทร ติรธนภัทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอนิ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์แมชชีนทูล ของ KORLOY จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติราชการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก