สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง มทร.ตะวันออก และCARL ZEISS PTE LTD, SINGAPORE

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มทร.ตะวันออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง มทร.ตะวันออก และCARL ZEISS PTE LTD, SINGAPORE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยด้าน Mechanical design และMetrology โดยใช้ทฤษฎีของ GD&T และ โปรแกรมจำลองการวัดขนาดงานของเครื่อง CMM (CALYPSO software) บริษัทได้สนับสนุนเพื่อการศึกษา มุ่งเน้นการนำไปใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมถึงการนำไปวิจัยพัฒนา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร