สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด มอบสื่อการสอนแผนภูมิแสดงเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมของ Mitutoyo จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ นายวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนมอบ สื่อการสอนแผนภูมิแสดงเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมของ Mitutoyo จำนวน 1 ชุด รวม 10 ภาพ เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม โดยมี
คณาจารย์ ของ สำนักวิชาฯ มทร.ตะวันออก เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี