สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง

วันที่ 4 กันยายน 2566
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษา สำหรับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โดยมีนักเรียนระดับปวช.3 สาขาช่างกลโรงงาน สาขาไฟฟ้ากำลัง และปวส.
เข้าร่วมการแนะแนวดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง