สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

กิจกรรมSiagsamut Open House “ วันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา “ ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 31 สิงหาคม 2566
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมSiagsamut Open House “ วันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา “
เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2567 และเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยม 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี