สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

สำนักวิชาฯได้มีการให้บริการวิชาการแก่บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) อบรมหลักสูตร การโปรแกรม PLC ขั้นสูง

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 2566 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เเละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในการต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวทางอีอีซีโมเดล Type-B โดยสำนักวิชาฯได้มีการให้บริการวิชาการแก่บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) อบรมหลักสูตร การโปรแกรม PLC ขั้นสูง เพื่อการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในบรรยายและฝึกปฏิบัติ จากศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) ระยะเวลาการอบรม ในวันที่ 23 - 25 ส.ค. 66 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC)สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก