สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผจญภัยในโลกวิทยาศาสตร์ (Adventure of science) Ep.3 ภายใต้ธีมงาน“ไขปริศนาวิทยาศาสตร์”

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโปรเจกของนักศึกษา  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ผจญภัยในโลกวิทยาศาสตร์ (Adventure of science) Ep.3 ภายใต้ธีมงาน“ไขปริศนาวิทยาศาสตร์” 
กิจกรรมจัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก