สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การบริการวิชาการแก่ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟระยะเวลา 13 วัน โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร - การโปรแกรม PLC ขั้นสูง

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ให้บริการพื้นที่ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล Type-B เพื่ออบรมระยะสั้น บริการวิชาการแก่ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัดระยะเวลา 13 วัน โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร - การโปรแกรม PLC ขั้นสูง เพื่อการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาเป็น Industry.4.0 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในบรรยายและฝึกปฏิบัติ จากศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC)