สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการแข่งขันทักษะ Flexsim

ขอแสดงความยินดี
กับน.ส.จันทร์จิรา ชูพรม และ นายวีรภัทร จันทร์สอนนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการแข่งขันทักษะ Flexsim
"การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14" ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี