สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ร่วมเป็นผู้จัดการแข่งขัน รายการ Industrial Internet of Thing : IIoT โดยร่วมกับ บริษัท เวียงไธ อิควิปเม้นท์ จำกัด (JFAC) บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ในงาน“การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14”

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ร่วมเป็นผู้จัดการแข่งขัน รายการ Industrial Internet of Thing : IIoT โดยร่วมกับ บริษัท เวียงไธ อิควิปเม้นท์ จำกัด (JFAC) บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ในงาน“การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14” ซึ่งมี มทร.ธัญบุรีเป็นเจ้าภาพและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานความร่วมมือทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาในการทอดสอบวัดความรู้ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ การเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี