สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับ รางวัล Silver Award ในงาน RMUT-TRM Day ครั้งที่2

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์วรเมธ ทองตัน และนายอุดม ศรีใจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
อาจารย์ศรีชล ภิรมย์ลาภ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับ รางวัล Silver Award
ชื่อโครงการ TMB2566-3066 โครงการปรับปรุงระบบเปลี่ยนเครื่องมือตัดอัตโนมัติในเครื่องกลึง CNC ในงาน RMUT-TRM Day ครั้งที่2 กิจกรรม (2nd RMUT-TRM Day) “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับภาคประกอบการครั้งที่ 2”
ซึ่งเป็นการนำเสนอ 145 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากงานวิจัยของ 9 มทร. ร่วมกับสถานประกอบการทั่วไทย
ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต