สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับ รางวัล The Best of The Best ประเภท High impact package (TMH) ในงาน RMUT-TRM Day ครั้งที่2

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต อาจารย์วรเมธ ทองตัน และนายอุดม ศรีใจ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
ได้รับ รางวัล The Best of The Best ประเภท High impact package (TMH)
ชื่อโครงการ การพัฒนาหุ่นยนต์ลบคมวัสดุอัตโนมัติสำหรับธุรกิจการให้บริการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม(RAAS) ในงาน RMUT-TRM Day ครั้งที่2 กิจกรรม (2nd RMUT-TRM Day) “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับภาคประกอบการครั้งที่ 2”
ซึ่งเป็นการนำเสนอ 145 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากงานวิจัยของ 9 มทร. ร่วมกับสถานประกอบการทั่วไทย
ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต