สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

วันที่ 22 มีนาคม 2566 สาขาเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด
ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม โดยเข้าศึกษาดูงานด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบอัตโนมัติ
ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก