สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด (CPF)ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด (CPF) ในการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ โดยมี อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ บรรยายตัวอย่างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ได้นำคณะผู้บริหารจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด (CPF) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละนวัตกรรม มทร.ตะวันออก