สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ด่วน ! ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครทุนจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

ด่วน ! ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครทุนจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
(รับสมัครรอบสุดท้าย!!!!!!)
ทุนการศึกษา SNC ปีการศึกษา 2566 ตามรูปแบบ EEC Model Type A & CWIE หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก จำนวน 20 ทุน (เรียนฟรี มีเงินเดือนระหว่างฝึกงาน 20,000 บาท และมีงานทำรายได้สูงหลังจบการศึกษา)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- จบปวส.ช่างอุตสาหกรรม (เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ได้รับการพิจารณเป็นพิเศษ)
- ผลการเรียนระดับปวส. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
-ไม่มีภาระทางทหาร
- ปฏิบัติงานและเรียน ณ โรงงาน เอสเอ็นซีฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมทร.ตะวันออก

รายระเอียดกำหนดการดังในแผ่นประชาสัมพันธ์
แสกน QR CODE เพื่อสมัคร
หรือคลิ๊กลิ้งเพื่อสมัคร
https://forms.gle/iU2foegMbzpLQhtn9

รายละเอียดเพิ่มเติม
อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
ID Line: tassaphan
0819409272
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
ID Line: seirmutto
0808248834