สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

Education and Training for Automation 4.0 in Thailand

Education and Training for Automation 4.0 in Thailand


เข้าสู่เว็ปไซต์คลิ๊กลิงก์ >>> https://etat-erasmus.com/

เข้าสู่เว็ปไซต์ ETAT Glossary คลิ๊กลิงก์ >>> https://etat.informatics.buu.ac.th/index.php/etat-glossary