สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การฝึกอบรมถ่ายภาพสำรวจระยะไกล สำหรับวิเคราห์ภาพถ่ายด้านวิศวกรรมเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ก.ค. 65 บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด ได้เดินทางมายังสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อส่งมอบโดรนติดกล้องวิเคราะห์แปลงเกษตร จำนวน 1 ชุด   โดรนการเกษตร จำนวน 1 ชุด  โดรนถ่ายภาพทางอากาศ จำนวน 2 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 ชุด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม และคาณาจารย์ประจำสำนักฯ เป็นผู้ตรวจรับ


ทั้งนี้ได้มีการจัดอบรมถ่ายภาพสำรวจระยะไกลสำหรับวิเคราห์ภาพถ่ายด้านวิศวกรรมเกษตร โดยมีผู้เชียวชาญจากทาง บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้โดน การฝึกอบรมดังกล่าวมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 - 22 กค. 65 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม