สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)

ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)

https://sei.rmutto.ac.th/resource/doc/100_%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf

ติดต่อสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

โทร : 033-136099 ต่อ 1454,080-8248834
ID LINE : seirmutto
Email : sei@rmutto.ac.th