สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

สำนักวิชา ฯ ประชุมความก้าวหน้าและประสานงานด้านต่าง ๆ ในโครงการโรงเรียน ในโรงงานสยามมิชลินหนองแค (Work-integrated Learning : WiL) รุ่นที่ 1

      วันที่ 24–25 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ทัศพันธุ์  สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ  สุวรรณทัต รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, อาจารย์วรเมธ  ทองตัน อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และนางสาวไพรินทร์  คงสมร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมความก้าวหน้าและประสานงานด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาในโครงการโรงเรียนในโรงงานสยามมิชลินหนองแค (NKE) (Work-integrated Learning : WiL) รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567 ณ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี