สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หลักสูตร : การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และป้องกัน

      วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มอบหมาย ผศ.จิรวัฒน์ ณ พัทลุง ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ และว่าที่ รอ.ศุภัทร ศิลาลอย อาจารย์ประจำหลักสูตรวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เป็นผู้ประสานงานดำเนิน โครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (EEC Model Type B) หลักสูตรการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และป้องกัน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น และห้างหุ้นส่วนจำกัด ไออี วิศวกรรม แอนด์ คอนซัลแตนส์ (2023) จัดอบรมระหว่าง วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 ณ บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด