สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การอบรมหลักสูตรการออกแบบและโปรแกรม AGV กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ภายใต้โครงการอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B ปี 2567 (สัปดาห์ที่ 2)

     วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2567 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสถาบันไทยเยอรมัน (TGI) จัดการอบรมหลักสูตรการออกแบบและโปรแกรม AGV กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ภายใต้โครงการอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B ปี 2567 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC), ณ ห้อง ศธ.201 อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2567 โดยมีวิทยากร อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต, อาจารย์สมมาตร พรหมพุฒ, อาจารย์กรินทร์ โกสิยานุรักษ์, ดร.สุนทรี แสงศรี เป็นการอบรมสัปดาห์ที่ 2