สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

กิจกรรมเสวนาสภากาแฟ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ครั้งที่ 2

     วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผศ.คมกฤช  กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม จัดกิจกรรมเสวนาสภากาแฟ บุคลากรในสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะพูดคุย เสวนางานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา และเรื่องอื่น ๆ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานสนามหญ้าหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม