สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2567 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเทคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดกิจกรรม“พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2567” ไดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวให้โอกาสและปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน แยกเป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ รหัส 66 และนักศึกษาในโครงการโรงเรียนในโรงงาน (WiL) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้รับเกียรติการทีมวิทยากรจาก ท่านนาวาตรีอนนท์ ตุลารักษ์ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (มาวินเนอร์ทีม) กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี