สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

TOYODA GOSEI รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

TOYODA GOSEI รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
-Hr 1 ตำแหน่ง ทุกสาขา เริ่มฝึกช่วง พ.ย. เป็นต้นไป
-Desing Engineer 2 คน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
เริ่มฝึกช่วง ต.ค. 2566 เป็นต้นไป
-Accounting 1 คน สาขาการเงิน /การบัญชี
-Information Technology 3 คน สาขาเทคโนโลยีลารสนเทศ
เกรด 2.7 ขึ้น เริ่มฝึกช่วง กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
-Saf ety 1 คน สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สวัสดิการ
-ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 250 บาท
-มีรถรับส่งให้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0-3845-4584-9 ต่อ 1208
E-mail :recruitment@tgas.co.th