สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคเทคนิคบางแสน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในโครงการปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคเทคนิคบางแสน สำหรับนักศึกษาเรียนจบการศึกษาระดับชั้นปวช. และปวส.2 ณ วิทยาลัยเทคเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี